Phi Huyền Trang(Trang Phi , Trang Phi)

Phi Huyền Trang,昵称Trang Phi,越南人气女演员,隶属Ghiền Mì Gõ公司,不但颜值高身材好,而且皮肤还白皙,她的FB有着近50w的粉丝关注。

亚洲女神Phi Huyền Trang资料

生 日:1988-10-16
星 座:天秤座
出 生:越南 胡志明市
职 业:演员、模特

Phi Huyền Trang介绍

Phi Huyền Trang,昵称Trang Phi,越南人气女演员,隶属Ghiền Mì Gõ公司,不但颜值高身材好,而且皮肤还白皙,她的FB有着近50w的粉丝关注。

Phi Huyền Trang(Trang Phi , Trang Phi)高清写真

Trang Phi- 女神级正妹可清新可艳丽!

Trang Phi私房照- 女神级正妹可清新可艳丽!

Trang Phi高清写真- 女神级正妹可清新可艳丽!

Trang Phi真的是颜值高身材又好白嫩白嫩能不爱吗?快看看他的身材美颜就知道啦